Karijera

Advokat Miodrag Vuković diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je, na katedri za krivično pravo, stekao i akademsko zvanje magistra pravnih nauka.

Autor je više stručnih publikacija i stručnih radova iz oblasti utaje poreza, krivičnog postupka, otkrivanja i dokazivanja krivičnih dela iz oblasti finansijskog kriminala i dr.

Član je Udruženja za međunarodno krivično pravo.